3D-Visualisering

Visualisering är ett oerhört kraftfullt och effektivt sätt att visa hur något kommer att se ut innan man drar igång ett byggprojekt eller en tillverkningsprocess. Möjligheterna är oändliga med byte av färg och bakgrunder. Vi gör även 360° bilder för VR och rundvandringar.

 

Grafisk design & Illustration

Utöver 3D-visualiseringar erbjuder vi även en rad andra grafiska tjänster som grafisk design av förpackningar, broschyrer, affischer, manualer och framställning av logotyper med grafisk profil mm. Vi gör också tekniska illustrationer eller filmer som visar en produkt eller process.

 

Vi har lång erfarenhet av trycksaksproduktion, så för att säkerställa kvalitén på slutresultatet tar vi gärna ansvaret för hela produktionskedjan. Om en produkt ska paketeras så finns det en del att tänka på. Vi ser till att ni får den experthjälp som behövs och hjälper gärna till med utformningen, val av material, anpassar grafiken till lämplig tryckmetod och följer upp tryckresultatet.

 

Animering

Vi gör även filmer som visar en produkt, tillverkningsprocess eller en plats. Det kan t. ex. vara en kameraåkningar över ett område eller i en lägenhet/hus som inte finns men planeras att byggas eller informationsfilmer som förklarar/förtydligar ett problem eller en process.

Vi gör animeringar i 2D eller 3D beroende på innehåll och ändamål. Exempel...

Tennishall, Hellas TK

 

Den här filmen visar hur det skulle kunna se ut om Hellas TK fick en tennishall där det idag endast finns tre st utebanor.

 

Filmen är gjord i 3D där bilder och ritningar är en del av filmen för att ge en snygg och tydlig bild av projektet.

 

 

 

Bättre varumottag, TYA

 

En film som marknadsför en gedigen bok/manual som vi har tagit fram tillsammans med TYA om hur man planerar och bör tänka inför byggandet av varumottag.

 

Filmen är animerad i 3D med speaker-röst och bakgrundsmusik för att bud-skapet ska nå fram på ett effektivt sätt.

 

 

Bärhjälp, TYA

 

En 2D animerad film som belyser ett problem som emellanåt uppstår i taxibranschen.

 

Detta format passar bra för att berätta en historia och informera om komplexa saker.

 

© D-VISION. ALL RIGHTS RESERVED   I   TEGELVIKSGATAN 71, 116 47 STOCKHOLM   I   MOBILTELEFON 070-471 98 08   I   INFO@D-VISION.SE